Klinika jednodňovej dermatologickej, laserovej a estetickej starostlivosti
042/3 810 044

MGM MEDICAL

Klinika jednodňovej dermatologickej, laserovej a estetickej starostlivosti

Vážení pacienti,

z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie na území SR sú všetky plánované zákroky na našej klinike pozastavené do odvolania. O opätovnom otvorení kliniky budeme informovať na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

 

Tvár

 

Pozrieť

 

 

Telo

 

Pozrieť

 

 

Pleť

 

Pozrieť

 

 

 

 


o nás

V súčasnosti dosiahla estetická medicína úroveň, pri ktorej dokáže ponúknuť estetické a prirodzené výsledky pri zachovaní vysokej miery bezpečnosti zákrokov. Reaguje na požiadavku spoločnosti po mladšom, sviežom vzhľade jednotlivca prezentáciou nových, často až prevratných lekárskych procedúr, farmaceutických prípravkov a medicínskych zariadení.   Na našom pracovisku sme vyselektovali metódy a postupy, ktoré pokrývajú celé spektrum požiadaviek klientov, pričom sme kládli dôraz na bezpečnosť a účinnosť vybraných zákrokov.

 

 

Náš tím

 

MUDr. Kopal Tomáš

dermatovenerológ

Prax: Po absolvovaní štúdia v roku 2000 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, odbor všeobecné lekárstvo nastúpil na kožné oddelnie v NsP Žilina ako sekundárny lekár. V roku 2003 absolvoval atestáciu I.stupňa v odbore dermatovenerológia a v roku 2005 absolvoval atestáciu II.stupňa v tomto odbore. Od roku 2004 až do súčasnosti je vedúcim lekárom na kožnom oddelení v NsP Považská Bystrica.

 

Členstvo: Slovenská lekárska spoločnosť, Slov. spoločnosti pre liečbu rán a predsedom Sekcie hojenia rán Slovenskej dermatologickej a venerologickej spoločnosti.

 

Mudr. Hrtánková ivana 

 

Prax:   Absolvovala som štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracujem na kožnom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici. Absolvované školenia a certifikáty- Aplikácia BTX DYSPORT do oblasti tváre a krku, Aplikácia injekčných výplní Luminera /resp. Používanie výplňových materiálov a botulotoxínu v korektívnej dermatológii/.
Členstvo: Slovenská lekárska komora

 

 

 

Mudr. sárincová soňa

dermatovenerológ

 

Prax: Absolvovala som štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. Od 08/2014 pracujem ako sekundárny lekár na kožnom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici.Absolvované školenia- Školenie zamerané na liečebno-kozmetické možnosti použitia alfahydroxykyselín (AHA) a polyhydroxykyselín (PHA) v prípravkoch Neostrata  
Certifikáty- Aplikácia BTX DYSPORT do oblasti tváre a krku, Aplikácia injekčných výplní Luminera/resp. používanie výplňových materiálov a botulotoxínu v korektívnej dermatológii. 

 

Členstvo: Slovenská lekárska komora a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť


   
 

Mudr. Vraníková Leóna 

 

Prax:   Absolvovala som štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia som pracovala jeden a pol roka na internom oddelení FNsP v Žiline. Od januára 2018 pracujem ako sekundárny lekár na kožnom oddelení NsP v Považskej Bystrici.
Absolvované školenia a certifikáty: Aplikácia BTX Dysport do oblasti tváre a krku, Aplikácia injekčných výplní Luminera/ resp. používanie výplňových materiálov a botulotoxínu v korektívnej dermatológii. .
Členstvo: Slovenská lekárska komora

 

 

 

 

 

 

ĽUBOMÍRA PEKÁROVÁ

zdravotná sestra

 
 

Ľubica dzurcová

zdravotná sestra

 

 

Aké bude u nás počasie?